Tex Willer – den ville Johnny

Tex Willer nr. 647 – i butikkene fra 19. november

DETTE HAR HENDT: For mange år siden mistet en liten apasjegutt begge foreldrene sine da de ble angrepet av en kavaleritropp. Gutten ble reddet av en ung offiser som adopterte ham og ga ham navnet Johnny Wharton. Etter å ha avsluttet studiene ved West Point militære akademi og oppnådd grad som oberst, drar Johnny for å besøke sitt opprinnelige hjemsted, San Carlos apasjereservat.

Her møter han helt tilfeldig Tex og Carson som jakter på den korrupte indianeragenten Barkley. Tex og Carson utnevner Johnny til midlertidig indianeragent mens de selv hjelper høvding Cochise med å roe gemyttene til noen opprørske krigere ledet av unge Mathalay.