Maxi TEX nr. 63

SKYGGER I WASHINGTON:

Ny bok fredag 25. januar

Politikerne har besluttet å bygge en jernbane gjennom navahoenes land. Tex Willer og Kit Carson befi nner seg i Washington for å overtale myndighetene til ikke å gjennomføre denne planen.