I en liten dal – og enda én

På 1950- og 1960-tallet var det utenkelig at det man produserte av tegneserier fortsatt skulle være interessant mer enn 50 år senere. Seriene var billig og enkel underholdning, som man ikke så noen langvarig verdi i.

Noe seriene for øvrig hadde til felles med både radio- og TV-programmer. Det er mange klassiske radio- og TV-sendinger som har gått tapt fordi man ikke tok vare på båndene man lagret dem på – eller ganske enkelt spilte et annet program over på samme båndet.

Skaperne av Kaptein Miki og Davy Crockett – EsseGesse – jobbet mot klokka for å rekke stramme trykkerifrister, og bekymret seg neppe særlig om hva ettertiden ville mene om det de gjorde. Målet var å underholde her og nå!

Det gjorde sitt til at de resirkulerte ideer. Hadde noe fungert godt i Kaptein Miki, så det dukket det gjerne senere opp i Davy Crockett også. I denne boken ser vi et eksempel på nettopp det. Både Miki og Davy kommer til «glemte daler», avskåret fra omverdenen, og slåss mot innbyggerne der, som minner om helt andre tiders krigerfolk.

Disse episodene ble opprinnelig laget med noen års mellomrom, og EsseGesse mente nok at de trygt kunne bruke ideene på nytt igjen. Lite ante de om at både nordmenn og italienere skulle bli så begeistret for Davy og Miki at seriene fortsatt blir studert og elsket 60 år etterpå!

Teksten er først utgitt i Davy og Miki bok 4.